Stratejik Yönetimin Süreci

Stratejik Yönetimin Süreci

Stratejik yönetimin planlama sürecinde, ilk olarak işletmenin birincil ve ikincil hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte işletmenin asıl amaçları başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer karar alıcı birimler tarafından belirlenir. Asıl amaç doğrultusunda farklı alanlara yönelen yan amaçlar…