Günden Güne Değişen Yaşam

Günden Güne Değişen Yaşam

İnsanların büyük çoğunluğu bir anneden doğar ve onun sütüyle, emeğiyle, sevgisi ve şefkatiyle büyür olgunlaşır. Geriye kalanlar ise anne rahminde, doğum masasında veyahut doğumdan sonra hayatın sonu olarak nitelendirilen ölümle karşılaşır. Ölüm değişmez. Ölümde değişen mezarın boyutu ve yaşanan acıdan…

Stratejik Yönetimin Süreci

Stratejik Yönetimin Süreci

Stratejik yönetimin planlama sürecinde, ilk olarak işletmenin birincil ve ikincil hedeflerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte işletmenin asıl amaçları başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer karar alıcı birimler tarafından belirlenir. Asıl amaç doğrultusunda farklı alanlara yönelen yan amaçlar…