Sınıf tüm ortamlardan farklı, öğretmen ve  öğrencinin sürekli iletişim halinde olduğu bir ortamdır. Kaliteli bir dersin işlenebilmesi için sınıf yönetiminin sağlanması ise şarttır. Bu yönetimin amacı, öğrencilerin öğrenmeye harcadıkları değerli vakitlerini daha kaliteli bir hale getirerek, bu zamanı arttırmayı sağlamaktır. Sınıf yönetimini sağlauabilmek adına öğretmen sınıfta nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere yol gösterici olmalıdır. Öğretmen sınıf içerisinde öğrencilere cevap verebileceği ve düşünmelerini rahatça ifade edebilecekleri sorular sormalı, cevapları sabırlı bir şekilde dinleyip hiçbir öğrencinin sözünü kesmemeli ve her türlü konuda adaletli olmalıdır. Hoşgörü sahibi olma, öğrencilerle etkili iletişim kurarak onları anlayabilme özellikleri sınıf yönetiminde öğretmenlerdede olması gereken özelliklerin başında gelmektedir.

sınıf yönetimi

Sınıf Yönetiminde Öğretmenin Yöntemleri

Öğretmenlerin sınıf yönetimi için kullanması gereken ilk ve etkili yöntem; öğrencilere onlarla birlikte olduğunun güvencesini sağlayarak onlarla arkadaş gibi olabilmesidir. Bu sayede öğrenciler ders esnasında öğretmenlerine karşı güven duyarak, dersten en iyi şekilde verim alabileceklerdir. Bir öğretmenin sınıf içi etkinlikleri yarıda bırakmıyor olması, sınıfın yönetimini sağlayabilmesi için çok önemli bir yöntemdir. Her etkinliğin yapılış aşamasında öğrenciler sabırla beklenerek her birine fırsat tanınması gerekir. Bir diğer yöntem ise tek bir öğrencinizi dinliyorken bile öğrencilerinizin kalanına hâkim olabilmenizdir. Bunu el, kol hareketlerinizle veya bir kontrol aracı sayesinde başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ders esnasında konuyu anlatabilmek için heyecanlı ve coşkulu olursanız öğrencilerinizin de bir süre sonra anlattığınız konuyu anlayabilmek için sizin coşkunuza karşılık verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Son olarak, derse gelmeden önce onlar için iyi ve yeterli bir hazırlık yaptığınızı öğrencilerinize sürekli fark ettirin.

Sınıf Yönetiminde Öğrencinin Yöntemleri

Öğretmeni bir otorite olarak değil, bir yol gösterici rehber olarak görebilmek öğrencilerin sınıf yönetimine katkı sağlamak adına yapabileceği en etkili yöntemlerden biridir. Çünkü öğrencilerin danışman olarak gördüğü öğretmenler ile geçirdikleri ders süresi daha verimli ve kaliteli geçtiği bilinmektedir. Sınıf yönetimini sağlayabilmek için öğrenciler öğretmeni büyük bir dikkat içerisinde dinlemeyi alışkanlık haline getirmelidir. Çünkü sınıf ortamı ders için ne kadar uygun seviyelere çekilirse, işlenen konudan alınan verim o kadar fazla olur. Öğretmenlerine karşı sürekli dürüst ve açık sözlü olabilmek öğrenciler açısından en etkili yöntemlerden bir diğeridir. Her konuda eğitmeninize karşı dürüst olmanız verdiği eğitimden aldığınız yararın artmasına katkı sağlayacaktır.