Hukuk büroları, müvekkillerinin gereksinimlerine odaklanarak, en hızlı ve akılcı çözümleri, mesleğin özveri ve onuruyla bağdaşacak halde sunmayı prensip olarak benimsemiştir. Bu kaplamda, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacı güden  politikamız, Avukatlık Kanunu’nun genel ilkeleri doğrultusunda çözüme ulaştırılmaktadır.

Müvekkil ve Müvekkil Adaylarının Dikkatine!

İlgili hukuk büroları bizler danışman avukatlarımızla birlikte, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna nazaran gereken kanunini prosedür işletilmektedir. Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh kanalıyla çözümlenmesi imkânı varsa uzlaşma anlaşmazlık çözümü avukatlar ile çözüm yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için hemen uygulamaya geçilmektedir.

Titiz Çalışır Hiçbir Detayı Atlamaz

Gelen dosyaların titiz bir şekilde değerlendirilme aşamasından sonra, büro içi toplantılarla da yapıldıktan sonra uzmanlık alanı ile ilgili avukata tevdi edilir. İlgili avukatlarımız tarafından gerektiğinde müvekkillerle de temasa geçmek üzere en hızlı hal çaresi uygulamaya konulur. Anlaşmazlık çözümü avukatlar  bu noktada işin başından itibaren bütün süreç boyunca müvekkilleri de bilgilendirmek amacıyla dosya işlemlerini hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması için dosya takibini yapmaktadır.

Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi

Hukuk bürosu, avukatlık ücretini, işin niteliğini,  öneri niteliğindeki ücret tarifesini ve avukatlık mesleğinin genel prensipleri doğrultusunda belirlemektedir. Bu kapsamda, özellikle tüzel kişilerlerle, avukatlık ücret sözleşmesi düzenlenmesi kaydıyla danışmanlık tutarının müvekkillerine ücreti aylık ya da yıllık olarak ödenebilmesi konusunda kolaylıklar sunabilmektedir. Sürekli danışmanlık tarzında olmayan resen davalarda, davanın konusuna göre belirlenecek ücretinin belirli bir bölümü işin başlangıcında talep edilmekte, davanın seyrine ve sonucuna göre yeniden öncesinden üzerinde anlaşmaya varılmış olmak kaydıyla geri kalan ücretin tahsili yapılmaktadır.

İcra takibi Gerektiren Dosyalarda Ücretlendirme

İcra takip edeni gerektiren dosyalarla alakalı olarak müvekkil ile asıl alacak üstünden belirlenecek oran üzerinden yapılacak anlaşmaya bakılırsa ve masraflar müvekkil tarafınca karşılanmak kaydıyla işe başlanmaktadır. Dosyaların tamamlanması ve müspet neticeye ulaşılması halinde, öncesinden yapılmış ve üzerinde anlaşmaya varılmış belirli bir yüzde üstünden vekâlet tutarı tespit edilmektedir.

Her Yönüyle Nitelikli Hizmetler

Uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkların çözümü için ise, anlaşmazlık çözümü avukatlar sayesinde zamanında ve ilk elden müdahale imkânı yaratılarak vakit kaybının ve fazladan masrafların önüne geçilebilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda anlaşmazlık çözümü avukatlarımızın haricinde tekrar her biri kendi alanında uzman mali müşavirler ve gerektiğinde çeviri ofisleriyle yapmış olduğumuz bağlantılı çalışmalar sayesinde, her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmetin ulaştırılmasını hedeflemekteyiz.